تماس با ما
Joey

شماره تلفن : +86 18374837152

WhatsApp : +8618874832167

مشخصات QC

 • Hunan Jesh Heavy Industry Co.,Ltd
  استاندارد: IPAF
  عدد: 5113
  تاریخ صدور: 2018-09-17
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده: Jesh full range of Jesh lifts
  صادر شده توسط: IPAF member
 • Hunan Jesh Heavy Industry Co.,Ltd
  استاندارد: CE
  عدد: CST254935/1
  تاریخ صدور: 2018-06-16
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده: Jesh full range of Jesh lifts
  صادر شده توسط: SGS
 • Hunan Jesh Heavy Industry Co.,Ltd
  استاندارد: ISO9001
  عدد: 19ACM5789Q
  تاریخ صدور: 2019-01-21
  تاریخ انقضا: 2022-01-20
  محدوده / محدوده: Jesh full range of Jesh lifts
  صادر شده توسط: IAF